Lejebetingelser

Lejeaftale
Forespørgsel på leje af huset kan ske pr. mail eller kontaktformular. Aftale om leje af huset ses som indgået og bindende, når mail fra udlejer om lejeperiode og lejebetingelser bekræftes af lejer. 


Priser
De ved bookingen anførte priser vil altid være bindende for udlejer. Alle anførte beløb er priser pr. uge for hele huset. Løber en udlejningsperiode over to sæsoner, er det den højeste pris, der er gældende. Alle priser er anført i Euro. 


Reservation
Ved lejeaftalens indgåelse betales 25 % a conto af det samlede lejebeløb. Betaling skal ske ved bankoverførsel til udlejers franske bankkonto. A conto-beløbet tilbagebetales ikke ved eventuel afbestilling.


Betaling
Restbeløbet på 75 % af lejen samt depositum, skal ligeledes overføres til udlejers franske bankkonto, og skal være udlejer i hænde senest otte uger før lejeperiodens begyndelse.


Afbestilling
Ved afbestilling inden lejeperiodens begyndelse bortfalder retten til tilbagebetaling af den indbetalte leje, hvorfor kun det indbetalte depositum returneres til lejer. 


Kapacitet

Huset har seks soveværelser med plads til i alt 12 personer. Det anførte antal personer, altså 12, må ikke uden forudgående skriftlig aftale med udlejer overskrides. Såfremt udlejer konstaterer, at flere end 12 personer overnatter i huset, er udlejer berettiget til at nægte at udlevere nøglen eller bringe udlejningen til ophør, såfremt det konstateres i lejeperioden, uden nogen form for kompensation eller tilbagebetaling af leje.


Rengøring
Der er obligatorisk slutrengøring. Betaling for dette anføres i lejeaftalen.


El, vand og gas

El, vand og gas er ved leje i højsæson indkluderet i lejen, hvis ikke andet er anført i lejeaftalen. Ved leje i lavsæson afregnes efter forbrug.

Udstyr
Feriehuset har fuldt udstyret køkken med køleskab, amerikanerkøleskab, opvaskemaskine og komfur. Der er desuden adgang til vaskemaskine og tørretumbler. Soveværelser er udstyret med dyner, puder og tæpper. Lejer skal selv medbringe sendelinned, håndklæder, viskestykker og karklude. 


Sengelinned og håndklæder kan lejes gennem udlejer for 20 € for sengelinned og 10 € for håndklæder (et stort og et lille) pr. person. Såfremt lejer ønsker at leje sengelinned og håndklæder, skal dette bestilles hos udlejer senest otte uger inden lejeperiodens begyndelse.


Husdyr
Generelt tillades husdyr ikke i feriehuset. Derfor kan hund, m.m. kun medbringes efter forudgående skriftlig aftale med udlejer.


Ankomst
Information om kørevejledning, nøgleoverdragelse mv. fremsendes pr. mail til lejer senest tre uger før ankomst. Hvor intet andet er aftalt, kan huset overtages lørdag fra klokken 17.00.


Afrejse
Afrejse er, hvor intet andet er aftalt, altid lørdag inden klokken 10.00.


Lejers forpligtelser

De anførte tidspunkter for udlevering og aflevering af nøgle skal overholdes med mindre andet er aftalt. Feriehuset skal efterlades i ordentlig stand og eventuelle skader eller mangler skal meddeles udlejer.


Det påhviler lejer af foretage følgende: oprydning, opvask, tømning af affald samt løbende rengøring. Ved leje af linned bedes dette efterladt samlet i et rum. Betaling for slutrengøring er anført i lejeaftalen. Nødvendig rengøring udover dette, vil blive faktureret lejer.


Indbetalt depositum tilbagebetales efter lejeperiodens ophør, såfremt huset afleveres i behørig stand. Lejerens ansvar for skader, m.m.er bevaret selvom det måtte overstige beløbet for det indbetalte depositum. Depositum indbetalt til udlejer tjener som sikkerhed for det lejede og tilbagebetales umiddelbart efter lejeperiodens ophør, såfremt lejer ikke har påført skade på det lejede.